Accountants en adviseurs voor het MKB
Cijfers, begrotingen, rapportages, loonstroken, aangiften, jaarrekeningen. Als ondernemer kunt u niet zonder. En dat wilt u ook niet: de cijfers helpen u goede beslissingen te nemen. Maar u hebt meer te doen dan de administratie. Daarom is het prettig samenwerken met de accountants en adviseurs van Kaasjager & Van Wijk in Waardenburg! Als het om de administratie en fiscale zaken gaat, nemen we u werk uit handen. Als het om ondernemen gaat, geven we u advies, ideeën en inspiratie! Verken hier alvast onze dienstverlening en neem contact op voor een persoonlijke kennismaking! Lees verder »

Laatste nieuws
Uitstel invoering kentekenplicht landbouwvoertuigen
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling met betrekking tot de invoering van de
» Lees verder
Kosten onderneming niet aftrekbaar als persoonlijke verplichting
Uitgaven voor scholing kunnen onder voorwaarden een aftrekpost vormen in de inkomstenbelasting. Het moet
» Lees verder
Uitbreiding kraamverlof partner
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de
» Lees verder
Pand ondernemer was keuzevermogen
Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn
» Lees verder
Oud pand was bestemd voor bewoning
Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor woningen geldt in
» Lees verder
Dienstbetrekking in meerdere landen
Op een werknemer, die op het grondgebied van twee of meer lidstaten van de EU zijn werkzaamheden
» Lees verder
Omvang privégebruik auto
De bijtelling bij het inkomen voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt in beginsel 25% van
» Lees verder
Onderneming naast dienstbetrekking
Een ondernemer die in een jaar ten minste 1.225 uur besteedt aan zijn onderneming voldoet aan het
» Lees verder
Werkzaamheden in vof niet hoofdzakelijk ondersteunend
Een ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij in een jaar aan het urencriterium voldoet.
» Lees verder
Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie
De onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft ook de
» Lees verder
Vorige 1 2 3 Volgende

Onze kracht


Mensen en organisaties veranderen soms net zo snel als de wereld om hen heen. U wilt uw persoonlijke wensen omzetten in concrete plannen, u wilt de bedrijfsroute uitstippelen en alternatieven afwegen.

Lees verder »